Intersectoraal intensief team

Intersectoraal intensief team

Intersectoraal intensief team

Drie agentschappen slaan de handen in elkaar om drempels/grenzen te verlagen en hulpverlening toegankelijker maar vooral integraler en sectoroverschrijdend te maken.

Wat?

Het begon met een oproep: drie agentschappen slaan de handen in elkaar om drempels/grenzen te verlagen en hulpverlening toegankelijker maar vooral integraler en sectoroverschrijdend te maken. Ondertussen heeft Vlaanderen er 8 teams bij die een ‘kwaliteitsvolle – outreachende en intensieve begeleiding bieden aan, per team, 12 jongvolwassenen in dak- en/of thuisloosheid.

Vanuit Mind the gap Leuven werd initiatief genomen om in onze regio de mogelijkheden te verkennen en organisaties met expertise rond deze doelgroep samen te brengen.
Het team groeide uit tot een intersectorale samenwerking vanuit 5 moederorganisaties:
• vzw Amber/Brughuis
• vzw Sporen
• SOS kinderdorpen
• De Hulster/kotlab
• Adem vzw
Rond deze moederorganisaties staan de vele andere partners in de regio die op één of andere manier belangrijk (kunnen) zijn in het traject van deze jongvolwassenen. Hetzij als vindplaats – aanmelder – samenwerkingspartner – doorstroompartner – woonplekpartner - … .
Met dit nieuwe team kunnen we als organisatie mee een antwoord bieden op de hoge noden die dak- en/of thuisloze jongeren hebben. De dak en thuislozentelling toont ons dat ze met velen zijn.

 

 

 

 

 

Overzicht
016 46 89 11
info@ademvzw.be