zorgzaam bierbeek

zorgzaam bierbeek

zorgzaam bierbeek

Zorgzaam Bierbeek is een gezamenlijk project van Adem en de gemeente Bierbeek. Met het project willen we de inwoners uitdagen om van Bierbeek een zorgzame gemeente te maken, met wederzijdse betrokkenheid op elkaar

Wat?

Met het project willen we de inwoners uitdagen om van Bierbeek een zorgzame gemeente te maken, met wederzijdse betrokkenheid op elkaar. Tegelijk willen we de muren rond Adem openbreken, mensen van buitenaf betrekken op onze werking en kansen voor ontmoeting creëren. We geven daarmee onze jongeren een plaats in Bierbeek én in de samenleving. Bovendien bieden we een oefenplaats voor hun sociale vaardigheden waardoor hun kansen op inclusie in de samenleving vergroten.

Daarvoor willen we een duurzaam systeem opzetten zodat het project ook echt ingeburgerd geraakt in de gemeente.

We hopen dit te realiseren via uiteenlopende, kleine of grotere initiatieven en engagementen en hopen daarbij op input van zowel inwoners van de gemeente als kinderen van Adem. De wederkerigheid is heel belangrijk in dit verhaal.

Enkele voorbeelden:

  • Gras maaien bij iemand uit de buurt die dat zelf niet meer zo goed kan
  • Gaan spelen in een speelgezin
  • Samen de hond uitlaten waardoor de jongere een band kan aangaan met zowel hond als baasje
  • Voorlezen in de leefgroep, huiswerk begeleiden, koken…

Adem volgt de trajecten op. Inwoners die instappen in het project moeten geen professionals zijn op vlak van opvoeden. Daarvoor zetten we een trajectbegeleider in die zowel kinderen als inwoners ondersteunt. Die is er voor vragen, drempels te overbruggen, bij te staan met tips en tricks…

We lanceerden het project met een inclusielied dat een oproep doet aan de inwoners van Bierbeek om zich te engageren: https://www.youtube.com/watch?v=Wm73E1bOixA

Overzicht
016 46 89 11
info@ademvzw.be