Wie zijn wij?

Wie zijn wij?
Video afspelen

Wij zijn Adem!

Adem omvat wind én geest, is levensnoodzakelijk en makkelijk om te onthouden. Adem helpt tot rust te komen, nodigt uit om een frisse start te nemen en zuurstof voor het leven te tanken. Onze baseline springt er een beetje uit en dat is de bedoeling. In ons logo zie je samensmeltende tekstballonnen. Ze staan voor dialoog en transparantie.

Visie

Adem biedt een warme omgeving en geïndividualiseerde zorg aan kinderen, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen met een bijzondere ondersteuningsnood, en hun netwerk. Vanuit geloof in hun groei en persoonlijke ontwikkeling spelen we flexibel en creatief in op ondersteuningsvragen en -behoeften. Hiermee streven we naar een zo zelfstandig mogelijk leven en het vinden van een gelijkwaardige plaats in de samenleving.

Wie zijn we?

Wij staan naast kinderen, jongeren, jongvolwassenen, volwassenen en hun netwerk met een
bijzondere ondersteuningsvraag (vanuit een, vermoeden van, verstandelijke beperking, ontwikkelingsstoornis en/of gedrags- en emotionele problematiek).

Onze deur staat steeds open. We gaan onbevangen in gesprek en vanuit jouw verhaal en vraag bouwen we samen aan een passend zorgtraject. Het resultaat is een traject op jouw maat, verankerd in de nabije omgeving en de samenleving.

Wij staan voor continuïteit en kwaliteit in zorg. Ons ondersteuningsaanbod en aanpak is breed en dynamisch, net zoals jouw persoonlijk traject. We gaan steeds op zoek naar een gepast antwoord en slaan daartoe bruggen binnen ons partnerschap en daarbuiten.

Wij zetten voluit in op ondersteuning en professionalisering van onze medewerkers en vrijwilligers. Adem krijgt immers vorm vanuit hun energie, frisse ideeën en warme ondersteuning.

Historiek

In 1949 stichten de Zusters van Liefde van Jezus en Maria het MPI Ave Regina. In de beginjaren lag de nadruk van de begeleiding vooral op onderwijs aan meisjes met een mentale handicap. Doorheen de jaren ontwikkelde de organisatie en breidde ze stelselmatig uit.

In 1984 breidden we onze werking ook uit naar volwassenen met een verstandelijke beperking.

In 2019 vierden we onze zeventigste verjaardag.

In 2022 zijn we helemaal klaar voor de toekomst en kiezen we ervoor om door het leven te gaan als Adem vzw.

Overzicht