Wat doen wij?

Wat doen wij?

Samen straf in groei

Iedereen heeft talenten. We willen graag die van jou ontdekken, ondersteunen en verder ontwikkelen. Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op om samen te bekijken hoe we jou het beste kunnen ondersteunen.

Wonen

leefgroepwonen

Soms loopt het thuis zo moeilijk dat een opname in een leefgroep (tijdelijk of voor langere tijd) nodig is. We vangen kinderen op en begeleiden hen. Daarbij besteden we veel aandacht aan de samenwerking met het gezin en de ruimere context.
voor minderjarigen

groepswonen

Hoe je wil wonen, is voor iedereen anders. Geniet je van gezelschap en vind je het fijn om ruimtes te delen? Kies je ervoor om samen te leven in een kleine groep? Dan is groepswonen iets voor jou.
voor (jong-)volwassenen

kleinschalig wonen

De Klinke+ is een kleinschalige wooneenheid voor jongeren. Ze maakt deel uit van het Sociopolisproject in het WZC Annuntiaten in Heverlee.
voor jongvolwassenen

studiowonen

Vanaf 16 jaar kan je terecht in ons studiowonen. We focussen vooral op het ontwikkelen van zelfstandigheid en dit op verschillende domeinen.
voor (jong-)volwassenen

Korte zorg

korte zorg +18

Soms kan je netwerk tijdelijk geen zorg bieden en heb je nood aan een fijne plek om te logeren. Via korte zorg kan je dan bij ons terecht.
voor (jong-)volwassenen

korte zorg -18

Wanneer de zorg voor je kind even te moeilijk is of wanneer je als gezin tijdelijk ontlast wil worden, kan je kind voor een korte tijd terecht in een van onze leefgroepen.
voor minderjarigen

Aan huis

ondersteuning aan huis - Avojo

We bieden ondersteuning aan huis aan minderjarigen, jongvolwassenen en hun gezin.
voor minderjarigen, jongvolwassenen

ondersteuning aan huis - Ardio

Woon je zelfstandig? Alleen, met je partner of je gezin? Je regelt je eigen zaken maar je kan wat ondersteuning gebruiken? Of wil je alleen gaan wonen en zoek je hierbij hulp? Dan kan je beroep doen op onze ondersteuning aan huis.
voor (jong-)volwassenen

hecht

Binnen deze ondersteuningsvorm willen we jongvolwassenen die zwanger zijn of een kindje hebben van maximum 2,5 jaar praktisch en emotioneel bijstaan. De werking is gericht op het welbevinden van ouder én kind en focust op de band tussen beide.
voor jongvolwassenen

Dagondersteuning

schoolaanvullende dagondersteuning

Je kan voor en na school terecht in de schoolaanvullende dagondersteuning wanneer je als ouder ondersteuning nodig hebt bij de opvoeding van je kind, je kind nood heeft aan schoolse begeleiding en ondersteuning bij het ontwikkelen van zijn krachten.
voor minderjarigen

dagatelier

Ben je op zoek naar een zinvolle invulling van je dag op je eigen tempo, volgens je eigen mogelijkheden, met ondersteuning van begeleiding? Dat kan via ons dagatelier.
voor (jong-)volwassenen

dagondersteuning voor jongvolwassenen

Ku-bus, onze dagondersteuning voor jongvolwassenen helpt jongeren tussen 18 en 30 jaar om hun talenten te ontdekken. Daarvoor voorzien we een wisselend aanbod aan activiteiten.
voor jongvolwassenen

begeleid werk

Via begeleid werk zet je je in als vrijwilliger in verschillende organisaties. Je hebt immers heel wat talenten die we samen met jou verder willen ontwikkelen en inzetten in de samenleving.
voor volwassenen

Projecten

Intersectoraal intensief team

Drie agentschappen slaan de handen in elkaar om drempels/grenzen te verlagen en hulpverlening toegankelijker maar vooral integraler en sectoroverschrijdend te maken.

zorgzaam bierbeek

Zorgzaam Bierbeek is een gezamenlijk project van Adem en de gemeente Bierbeek. Met het project willen we de inwoners uitdagen om van Bierbeek een zorgzame gemeente te maken, met wederzijdse betrokkenheid op elkaar
voor minderjarigen, (jong-)volwassenen

lees-, taal en verhaalatelier

Literatuur Vlaanderen geeft een heel jaar subsidies om een lees-, taal en verhaalatelier uit te bouwen voor mensen met een verstandelijke beperking.
voor (jong-)volwassenen

BinnensteBuiten!

Project 'BinnensteBuiten!' kadert in een projectoproep 'over drempels' van het departement cultuur, jeugd en media. Link in de Kabel, Adem en de gemeente Bierbeek dienden samen in.
voor minderjarigen

EquiCanis

Sinds begin dit jaar stapte Adem in een samenwerking met De Wissel om EquiCanis mee verder vorm te geven.
voor minderjarigen, (jong-)volwassenen

School van de hoop (KOL)

School van de hoop is een samenwerking tussen de school buitengewoon onderwijs Ten Desselaer en Adem. Voor dit project krijgen subsidies van de Stichting Koningin Paola. KOL staat voor lijm, een verbindend element tussen school en voorziening.
voor minderjarigen

Reisbureau Ardio

Met een groep cliënten gingen we tien maanden aan de slag rond het thema vakantie. De inzichten van de groep werden vertaald in een map, en die is eindelijk klaar. De VAKmap helpt je om stap voor stap je vakantie te plannen.
voor (jong-)volwassenen
Overzicht