School van de hoop (KOL)

School van de hoop (KOL)

School van de hoop (KOL)

School van de hoop is een samenwerking tussen de school buitengewoon onderwijs Ten Desselaer en Adem. Voor dit project kregen we subsidies van de Stichting Koningin Paola. KOL staat voor lijm, een verbindend element tussen school en voorziening.

Wat?

De school 'Ten Desselaer' en Adem bieden een gedeeld leeR- en leeFklimaat aan elk kind met bijzondere noden. Het betekent dat we oog willen hebben voor het welbevinden van elk kind. Daarvoor gaan we gericht op zoek naar alle mogelijke vormen van samenwerking tussen school en voorziening.

Zo organiseerden we vorig schooljaar een computerclubje voor de kinderen van de school, gebruiken we mekaars infrastructuur en tijdens de extra week Kerstvakantie in december 2021 sprongen de leerkrachten bij in de dagondersteuning van de voorziening.

Dit schooljaar willen we onder andere nog verder inzetten op intensiever kennismaken met mekaars werking, delen van expertise en gezamenlijke afspraken maken over omgaan met crisissituaties.

Overzicht
016 46 89 11
info@ademvzw.be