We zijn allemaal mensen

We zijn allemaal mensen

We zijn allemaal mensen

Adem

Klaar (41) woont in de Vlasselaar, onze werking in Wezemaal. Frits (52) woont zelfstandig en wordt begeleid door ARDIO, onze dienst voor individuele ondersteuning aan huis. Ik spreek met hen naar aanleiding van de internationale dag van de rechten van mensen met een beperking. We zetten in het gesprek het recht op inspraak en participatie centraal.

Ze kennen mekaar nog niet. Toch delen ze een gemeenschappelijke drive. Ze willen allebei dat het taboe op mensen met een beperking de wereld uitgeholpen wordt. Ze benadrukken dat iedereen gelijk is en dat we allemaal mensen zijn. “Mensen moeten dat snappen”, zeggen ze.

Klaar volgde daarvoor een opleiding tot ervaringsdeskundige met een verstandelijke beperking bij Pasform*. Ze gaat nu vaak praten in groepen. Meestal zijn het studenten in opleiding maar af en toe doet ze het ook in organisaties. Het blijft wel spannend. Telkens opnieuw zijn het nieuwe mensen op nieuwe plaatsen. Eén keer was het zelfs een Engelstalige groep. Dan deed zij haar uitleg in het Nederlands en zorgde iemand voor vertaling. Zeer bijzonder!

Frits start binnenkort, in februari, met dezelfde opleiding. Hij kijkt er heel erg naar uit. Hij vindt het erg als mensen lachen met een beperking en zou graag uitleg kunnen geven over zijn beperking. In zijn wildste droom wordt hij daarvoor uitgenodigd in het TV-programma “de zevende dag”.

Maar hij wil meer…

Hij wil ook tonen dat mensen met een beperking een mening hebben en graag mee willen discussiëren over een aantal maatschappelijke thema’s. Hij is geïnteresseerd in de klimaatproblematiek en zou graag in gesprek gaan met mensen over oplossingen.

Zowel Klaar als Frits leveren heel wat inspanningen om als gelijke in de samenleving te staan.

Als jong meisje drong Klaar er bij haar ouders op aan om naar de harmonie te mogen gaan. Haar mama was aanvankelijk wat bezorgd, aangezien Klaar dat alleen zou moeten doen. Ze zette door en we zijn nu 20 jaar verder. Ze behaalde ondertussen een diploma en een medaille. Frits is geëngageerd in een groep die hondenwandelingen organiseert. Hij gaat er wandelen met de hond van een man die in een rolstoel zit. Zich inzetten voor anderen, drijft hem en geeft hem plezier!

Afsluitend kijken we samen nog naar een filmpje dat studenten van de graduaatsopleiding sociaal-cultureel werk maakten met ervaringsdeskundigen met een verstandelijke beperking. Frits is geraakt. Vooral de getuigenis van de dame die oproept dat mensen haar eerst moeten leren kennen voordat ze een mening over haar vormen, gaat recht naar zijn hart. Hij beaamt dat volledig en vult aan: ik zou graag worden gekend en gewaardeerd zoals ik ben.

* Pasform is een vormingsorganisatie voor personen met een verstandelijke beperking, personen met autisme én voor iedereen die personen met een beperking ondersteunt.

Adem

Adem

Overzicht