maatschappelijk werker volwassenenzorg

maatschappelijk werker volwassenenzorg
maatschappelijk werker volwassenenzorg

Jij bent...

 • geïnteresseerd in het werken met volwassenen met een verstandelijke beperking en hun netwerk en vindt het gelijkwaardig omgaan met cliënten en hun netwerk een absolute must
 • vertrouwd met hulpverleningskaders, hulpverlenersmethodieken en hulpverleningsinzichten die van belang zijn voor het ondersteunen van het netwerk van de cliënten
 • gericht op communicatie en samenwerking
 • steeds op zoek naar vernieuwing
 • sterk in verslaggeving en administratie
 • vertrouwd met de sociale kaart

Wat houdt het in?

Als maatschappelijk werker maak je deel uit van een multidisciplinair team en heb je verschillende taken:
 • Je brengt je systemische expertise in binnen de teams, het multidisciplinair team en het beleid
 • Je bewaakt dat de noden en de leefwereld van de cliënt en zijn context de focus vormen van de hulpverlening
 • Je kan meervoudige hulpverleningsperspectieven hanteren en innoverend mee denken
 • Je gaat steeds op zoek naar verbinding tussen de context, de cliënt en de voorziening om zo maximale ontplooiingskansen te bieden aan onze cliënten en hun netwerk
 • Je neemt actief deel aan samenwerkingsverbanden en werkt nauw samen met alle betrokken diensten en hulpverleningsorganisaties

Aanbod

We bieden een vervangingscontract van bepaalde duur van 60% vanaf 2 oktober 2023 tot 4 mei 2024.
 • verloning volgens het wettelijk barema van de sector (PC 319.01)
 • fietsvergoeding, voor woonwerkverkeer en dienstverplaatsingen
 • voor dienstverplaatsingen: gebruik van de bedrijfswagens
 • arbeidsduurverminderingsdagen volgens leeftijd
 • dertiende maand
 • opleiding en vormingskansen
 • personeelskorting bij meerdere handelszaken via Samenaankoop.

Praktische vereisten

Heb je een graduaats-, bachelor- of een masterdiploma in een sociale richting? Heb je een rijbewijs B? Heb je ervaring met systeemgericht begeleiden van gezinnen?

Hoe solliciteren?

Bezorg ons je motivatiemail en CV via jobs@ademvzw.be

Heb je nog vragen? Contacteer veerle.samyn@ademvzw.be of bel 016 46 89 11

Over Adem

Adem vzw is in Oost-Brabant actief aan de slag met kinderen, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen met gedrags- en emotionele problemen, een licht, matig tot ernstig verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met andere problematieken (motorische, psychiatrische,...). We gaan graag met hen en hun netwerk op zoek naar de meest geschikte ondersteuning: wonen, korte zorg, ondersteuning aan huis of dagondersteuning. In sommige gevallen bieden we ook een antwoord in een acute, tijdelijke situatie.
Overzicht