gezinsbegeleider

gezinsbegeleider
gezinsbegeleider

Jij bent...

 • vertrouwd met hulpverleningskaders, hulpverlenersmethodieken en hulpverleningsinzichten die van belang zijn voor het werken met gezinnen en hun leden (werken in en met de context, meervoudige partijdigheid,…)
 • de collega die kan inspelen op individuele noden en je begeleidingsstijl kan aanpassen aan de vraag van de ouders
 • systemisch ingesteld en beschikt over de nodige creativiteit om gezinnen te ondersteunen en verbindend te werken tussen de jongere, de voorziening en zijn context
 • flexibel, contactvaardig en kan samenwerken in teamverband
 • innovatief en staat open voor nieuwe uitdagingen
 • sterk in administratie
 • een samenwerker, zowel met externe organisaties als partners
 • vertrouwd met de sociale kaart

Wat houdt het in?

De gezinsbegeleider begeleidt gezinnen met kinderen die (tijdelijk) uit huis zijn geplaatst en opgevangen worden in een residentiële setting. Je gaat actief op zoek naar verbinding tussen de gezinnen, hun kind en de leefgroep om zo maximale ontplooiingskansen te bieden aan kinderen en hun context.

Aanbod

We bieden een voltijds contract van bepaalde duur tot 31 augustus 2023 (met kans op verlenging) .
 • verloning volgens het wettelijk barema van de sector (PC 319.01)
 • fietsvergoeding, voor woonwerkverkeer en dienstverplaatsingen
 • voor dienstverplaatsingen: gebruik van de bedrijfswagens
 • arbeidsduurverminderingsdagen volgens leeftijd
 • dertiende maand
 • personeelskorting bij meerdere handelszaken via Samenaankoop.

Praktische vereisten

Heb je een graduaatsdiploma maatschappelijk werk of bachelordiploma sociaal werk? Heb je een rijbewijs B? Heb je ervaring met systeemgericht begeleiden van gezinnen?

Hoe solliciteren?

Bezorg ons je motivatiemail en CV via jobs@ademvzw.be

Heb je nog vragen? Contacteer jirka.deschepper@ademvzw.be of bel 016 46 89 11

Over Adem

Adem vzw is in Oost-Brabant actief aan de slag met kinderen, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen met gedrags- en emotionele problemen, een licht, matig tot ernstig verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met andere problematieken (motorische, psychiatrische,...). We gaan graag met hen en hun netwerk op zoek naar de meest geschikte ondersteuning: wonen, korte zorg, ondersteuning aan huis of dagondersteuning. In sommige gevallen bieden we ook een antwoord in een acute, tijdelijke situatie.
Overzicht