Dienst AVOJO heeft plaats vrij binnen GIO

Dienst AVOJO heeft plaats vrij binnen GIO

Dienst AVOJO heeft plaats vrij binnen GIO

Adem

GIO staat voor Globale Individuele Ondersteuning binnen de reguliere kinderopvang en op school.

GIO is er voor jongens en meisjes van 0 tot 7 jaar (tot en met eerste leerjaar) die nood hebben aan extra ondersteuning in de gewone school of kinderopvang. Ze hebben gedrags- en emotionele moeilijkheden, een vertraagde ontwikkeling, (vermoeden van) autisme, ADHD, verstandelijke beperking…

We bieden laagdrempelige hulp die start vanuit vraag van ouders. De GIO-medewerker komt naar school, het kinderdagverblijf of de naschoolse opvang om het inclusief traject dat het kind loopt of gaat opstarten maximale slaagkansen te geven.

Dit kan gaan over:

  • het bieden van handicapspecifieke knowhow aan de school/kinderopvang
  • structureren van de (leer-)omgeving: de klas/groep, speelplaats, eetzaal,…
  • werken rond communicatie: sociale vaardigheden van het kind, contact tussen kind en leerkracht/begeleider, contact tussen ouders en leerkracht/begeleider
  • werken rond emoties en gedrag
  • werken rond spel en vrije tijd

Praktische info:

  • GIO is gratis en kan maximaal 30u per kind per kalenderjaar en kan in blokken van 3u of meer flexibel ingezet worden na overleg.
  • Interesse? Neem contact op via 016 46 89 11
Adem

Adem

Overzicht