“De steun van mijn team is goud waard”

“De steun van mijn team is goud waard”

"De steun van mijn team is goud waard"

Adem

Aan het woord is Thijs Vanwinkel, leefgroepbegeleider in leefgroep “‘t eerste appartement”.

Hij studeerde graduaat orthopedagogie en begon onmiddellijk te werken bij Adem. Hij werkte al in verschillende leefgroepen maar nu kwam hij thuis in “het eerste appartement”.

In “het eerste appartement” wonen van zondagavond tot vrijdagochtend 11 meisjes en (sinds april 2021 ook) jongens tussen 13 en 21 jaar. Het gaat dus om een niet-doorfunctionerende groep. In het weekend en in de schoolvakanties zijn de jongeren thuis. Hoewel, verschillende vakanties blijft de leefgroep wel open. Zo zijn ze in de herfstvakantie en de kerstvakantie een week open. In de zomervakantie zijn ze ook twee weken open en gaan ze met de leefgroep op kamp.

Omdat het een niet-doorfunctionerende groep is, is het belangrijk dat het team erg investeert in de band met de ouders. De jongeren zijn immers bijna even vaak thuis als in de leefgroep.

Als de jongeren in de leefgroep zijn, leert het team hen vooral handvaten die ze nodig hebben in hun volwassen leven. Dat doen ze met veel respect voor de eigenheid van elk individu.

Ze proberen in de leefgroep huiselijkheid en de nodige rust te creëren.

We vragen Thijs wat hij het uitdagendste vindt in zijn job: “Aangezien het iets oudere jongeren zijn, zetten we meer in op het individuele. Je kan ook echt meer in gesprek gaan en een echte ‘babbel’ doen. Dat is anders dan in de leefgroepen waar meer kleine kinderen verblijven. Dat maakt het boeiend.

Toch geeft het ook veel voldoening als we als groep samen iets kunnen doen. Dat gebeurt soms te weinig. Soms is er onrust in de leefgroep waardoor we teveel opgeslorpt worden door de individuen. Samen een spelletje spelen of iets samen doen, geeft dan weer een hele andere dynamiek.”

Hoe houdt Thijs het vol? Het team is een sterke basis voor Thijs. De steun die hij daar vindt, is goud waard. Maar ook de jongeren zelf geven hem veel voldoening. Soms barst een jongere in woede uit, zegt die kwetsende woorden of escaleert de situatie. Als zo’n jongere dan achteraf sorry kan zeggen, dan voel je het herstel en kan je weer samen verder. Zo’n moment samen afronden, geeft een fijn gevoel.

Thijs droomt ervan om ooit eens met de jongeren op buitenlands kamp te gaan. “Onze jongeren hebben het vaak lastig. Ik zou hen zo graag een ervaring geven waar ze later met veel warmte en plezier op kunnen terugblikken. Cultuur opsnuiven in het buitenland lijkt me echt zo’n ervaring.”

Wij hopen alvast dat Thijs zijn droom kan waarmaken. We gunnen het hem en onze jongeren!

Picture of Adem

Adem

Overzicht