Bierbeek draagt Adem een warm hart toe

Bierbeek draagt Adem een warm hart toe

Bierbeek draagt Adem een warm hart toe

Adem

Het Bal van de Burgemeester van 24 september was niet alleen héél plezant, maar bracht ook 3.208 EUR op! Tijdens de CD&V Nieuwjaarsreceptie werd de integrale opbrengst overhandigd aan Adem. Met deze middelen krijgt het project Zichtb@r verder vorm: teken-PC’s en tablets worden aangekocht om creatief en digitaal hun werking meer zichtbaar te maken.

Om de burgemeester te bedanken, maakten onze cliënten alvast deze ‘gif’ tijdens hun digitaal atelier.

Maar ook het Davidsfonds van Bierbeek besliste om tijdens de warmste week een aantal activiteiten op poten te zetten en de opbrengst te schenken aan Adem. Hun wijnverkoop en kerstconcert brachten €600 op.

Adem

Adem

Overzicht