Adem zet het Klein Park open voor onderwijs

Adem zet het Klein Park open voor onderwijs

Adem zet het Klein Park open voor onderwijs

Adem

Vanaf dit schooljaar verwelkomt Adem 2 onderwijsinitiatieven op ons domein in het Klein Park.

Naast BuBaO Ten Desselaer is het Klein Park nu ook de thuisbasis voor de eerste graad van Ponton43.

Ponton43 is de naam van een nieuw project van de Scholengemeenschap voor katholiek secundair onderwijs Leuven (KSLeuven). De school voor buitengewoon onderwijs Ter Bank vormt het schoolbestuur en het buitengewoon basisonderwijs Ten Desselaer is een belangrijke partner.
Ponton43 is een school voor buitengewoon secundair onderwijs type 3 OV4 voor jongeren met gedrags- en emotionele problemen. Deze leerlingen kunnen, ondanks voldoende verstandelijke mogelijkheden, ondanks de eigen wil om het goed te doen en de inzet van de scholen, het reguliere onderwijs (tijdelijk) niet aan of kunnen zich niet handhaven in het gewone schoolse circuit. Ponton43 wil voor deze jongeren een ondersteunend platform en een veilige haven zijn.

Ponton43 biedt een duidelijk kader, structuur en gevarieerde lesmethodes. Ze zetten sterk in op het versterken van sociale vaardigheden met de bedoeling dat de jongeren daarna hun studies in het regulier, secundair onderwijs kunnen verderzetten en afronden.

Een ponton is een plek waar je veilig kan aanmeren en waar je ook op een veilige manier weer kan vertrekken. Vanwaar dan de 43? 4 omdat het opleidingsvorm 4 is en 3 omdat het type 3 is.

En ook TAnder, een school voor buitengewoon secundair onderwijs type 3 en type 9 binnen OV1 (binnen de vzw Ter Bank) zal 2 halve dagen per week onze gebouwen gebruiken als lesplekje.  Hun thuisbasis blijft in Heverlee bij buitengewoon onderwijs Ter Bank.

Zij bieden onderwijstrajecten op maat van leerlingen die om welke reden dan ook vastgelopen zijn in het gewoon onderwijs. Ze willen de ontwikkeling weer op gang brengen door te werken aan sociale vaardigheden en arbeidsattitudes. Ze vertrekken daarbij zoveel mogelijk vanuit de eigen interesses en mogelijkheden van jongeren en zoeken zo samen naar nieuwe groeikansen in de hoop nadien terug te kunnen aansluiten in het regulier onderwijs, het volwassenenonderwijs, op de arbeidsmarkt of binnen zinvolle dagbesteding.   

We juichen toe dat beide initiatieven hun plekje vinden op ons domein. Een heel aantal jongeren die bij ons verblijven, volgen immers les bij een van beide initiatieven. Nabijheid vergroot de kansen op samenwerking en afstemming. En daar varen onze jongeren alleen maar wel bij.

Adem

Adem

Overzicht