Adem kiest voor schoolbegeleiding

Adem kiest voor schoolbegeleiding

Adem kiest voor schoolbegeleiding

Adem

33 jaar geleden koos Adem, toen Ave Regina, om in te zetten op schoolbegeleiding. Een schoolbegeleider volgt het schoolse traject van een jongere die in Adem verblijft.

Deze beslissing werd ingegeven doordat we op die manier een jongere individueel konden volgen van school naar school, los van de concrete situatie in de leefgroep. De schoolbegeleider kan op deze manier ook deskundigheid en expertise opbouwen en ervaringen van de ene school gebruiken in de andere. Ook voor een school is het een voordeel om een vast contactpersoon te hebben in de voorziening die ‘alles’ in verband met school opvolgt.

In de beginjaren focusten scholen in de trajecten met de schoolbegeleider van Adem vooral op het vasthouden van jongeren, zodat ze fulltime naar school konden blijven gaan. De taak als schoolbegeleider bestond er dan vooral in begrip te vragen voor de kwetsbare situatie van de jongere, het gedrag van de jongere te (her)kaderen en vanuit ervaring in onze voorziening pedagogische tips te geven om met dat gedrag om te gaan.

Vanuit Adem zagen we de houding van de scholen doorheen de jaren samenwerken, evolueren naar samen zoeken naar goede oplossingen, zowel voor het kind als voor zijn gezin. We merken meer bereidheid om flexibel te handelen in functie van een jongere. Het samen zoeken staat nu centraal.

Een van de eerste scholen waar Adem mee begon samen te werken, is BuSO de Brug in Aarschot. Er ontstond een fijne samenwerking in nauw overleg. Samen realiseerden we al enkele mooie trajecten. We pikken er twee uit.

M. werd definitief uitgesloten in een school. Een faalervaring die Adem in de begeleiding van haar jongeren liever vermijdt. Daarom startte de schoolbegeleider een voorbereidend traject samen met alle betrokken partijen. Ze nam contact op met school de Brug om te bekijken of een positief vervolgtraject mogelijk was. Ook mama en papa werden actief betrokken.

M. kon instappen in een combinatie van les op school, tijdelijk onderwijs aan huis, dagbesteding bij Adem en ouders.

Zowel school als schoolbegeleiding van Adem bleven het traject opvolgen en af en toe aanpassen. Telkens vanuit een samen, open zoeken naar een onderwijsvorm aangepast aan de noden van M. Uiteindelijk beslisten ze samen om M. door te verwijzen naar Tander, een school gelinkt aan BO Ter Bank, die onderwijstrajecten op maat aanbiedt. Daar voelt M. zich op zijn plaats.

Een ander traject is dat van J. Hij startte in het observatiejaar in De Brug, maar kende daar een moeilijke opstart. Aangezien de school en Adem al jaren een goede samenwerking opbouwden, besloten ze  al snel om samen rond de tafel te gaan zitten en de context te betrekken als volwaardige partner. Dat verliep in het begin niet heel soepel. Papa verzette zich aanvankelijk en zag het nut er niet van in om samen te werken. Dankzij de blijvend onbevangen houding van zowel Adem als de school, het niet veroordelen en het doorgedreven zoeken naar wat wel lukt voor J. konden ze papa overtuigen om mee te denken en te werken aan een traject voor J.

Ondertussen zit J. in het vijfde jaar in de Brug en loopt het prima op school.

Wat we hierboven beschrijven, doet Adem al 33 jaar in 28 scholen, in en rond Leuven. We zetten dus heel wat in beweging voor kinderen en jongeren met een moeilijke thuissituatie die al dan niet tijdelijk in een instelling verblijven.

Meer weten over onze schoolbegeleiding? Contacteer Ine Helsen via 016 46 89 11.

Adem

Adem

Overzicht