Onze boodschap voor het beleid

Onze boodschap voor het beleid

Onze boodschap voor het beleid

Adem

“Samen werk maken van welzijn.” Het is misschien een eenvoudige, maar vooral een duidelijke en ambitieuze boodschap waarmee we het Vlaams Welzijnsverbond haar memorandum voor 2024 opent. Het is vooral ook een uitgestoken hand naar politici en beleidsmakers om ook de komende jaren de zorg- en welzijnssectoren zo goed mogelijk te ondersteunen en klaar te stomen voor een toekomst voor iedereen.

Op 9 juni trekken we met z’n allen naar de stembus voor een nieuwe Vlaamse en federale regering. De campagne die nu loopt is voor veel organisaties en sectoren het signaal om met hun bezorgdheden en vragen naar de verschillende politieke partijen te stappen.

En wij van Adem steunen die boodschap voluit!

Adem

Adem

Overzicht