Stage bij Adem vzw?

Stage bij Adem vzw?
Stage bij Adem vzw

Jij bent...

 • oprecht geïnteresseerd in werken in een menselijke omgeving waar 'zin in zorg' centraal staat?
 • bereid om te groeien in je competenties als toekomstig professional?
 • vastberaden om te leren en aan de slag te gaan met feedback van je begeleiders?

Wat houdt het in?

 • Een stage bij Adem kan flexibel ingevuld worden, rekening houdend met de verwachtingen van de opleiding die je volgt.
 • We hebben zeer uiteenlopende stagemogelijkheden.
 • Je kan stage doen in een verblijfcontext (leefgroepwerking, groepswonen, studiowonen of kleinschalig wonen), de dagondersteuning (in een van onze atelierwerkingen, de schoolaanvullende of schoolvervangende dagopvang, vrijetijdsdienst), de mobiele/ambulante werking, in een pedagogisch ondersteunende dienst of een andere ondersteunende dienst (personeelsdienst, boekhouding, onthaal en administratie, technische dienst, logistieke dienst,...)
 • Kortom, de mogelijkheden zijn zeer ruim.

Aanbod

 • We bieden je in ieder geval veel leerkansen en een degelijke begeleiding in een organisatie volop in verandering.
 • En wie weet... een toekomstige job?

Praktische vereisten

 • Hoe we je stage vormgeven, hangt af van de verwachtingen van de school en de werking waarin je terechtkomt.
 • We gaan graag met jou en je school in gesprek over de concrete invulling van jouw stage.

Hoe solliciteren?

Geprikkeld door onze organisatie en goesting om stage bij ons te doen? Stuur dan een motivatiemail met CV naar jobs@ademvzw.be. Vermeld in je onderwerp dat het om een stageaanvraag gaat.

Over Adem

Adem vzw is in Oost-Brabant actief aan de slag met kinderen, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen met gedrags- en emotionele problemen, een licht, matig tot ernstig verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met andere problematieken (motorische, psychiatrische,...). We gaan graag met hen en hun netwerk op zoek naar de meest geschikte ondersteuning: wonen, korte zorg, ondersteuning aan huis of dagondersteuning. In sommige gevallen bieden we ook een antwoord in een acute, tijdelijke situatie.
Overzicht