stafmedewerker – deeltijds vervangingscontract

stafmedewerker – deeltijds vervangingscontract
stafmedewerker - deeltijds vervangingscontract

Jij bent...

 • geïnteresseerd in onze werking, doelgroep en sector
 • als een vis in het water rond een overlegtafel.
 • een uitstekende communicator en hebt een vlotte pen.
 • professioneel ervaren met vergelijkbare opdrachten in beleids- en ontwikkelingswerk.
 • een geboren samenwerker.
 • een verbindend figuur die collega’s kan motiveren rond een gezamenlijk doel.
 • organisatorisch sterk en werkt planmatig.
 • efficiënt en resultaatgericht.
 • op je best als je beleid kan maken en ontwikkelen.

Wat houdt het in?

Als stafmedewerker heb je een belangrijke brugfunctie tussen het beleid en de concrete werking. Je bent verantwoordelijke voor één of meerdere organisatiekernprocessen (vrijwilligers, sponsoring en fondsenwerving, partnerschap met de samenleving, kwaliteit, communicatie, groei en ontwikkeling) die je vorm geeft vanuit een sterke verbinding met de werking, collega’s, diensten, teams en directie. Welke processen jij voor je rekening neemt, bekijken we op basis van talenten en complementariteit in het team.

Aanbod

We bieden een deeltijds vervangingscontract (50%) van bepaalde duur (zo snel mogelijk tot begin april ‘24)
 • verloning volgens het wettelijk barema van de sector (PC 319.01)
 • fietsvergoeding, voor woonwerkverkeer en dienstverplaatsingen
 • voor dienstverplaatsingen: gebruik van de bedrijfswagens
 • arbeidsduurverminderingsdagen volgens leeftijd
 • dertiende maand
 • personeelskorting bij meerdere handelszaken via Samenaankoop.
 

Praktische vereisten

Voor ons zijn je ervaring en je competenties en talenten belangrijker dan je diploma. We hanteren dus geen specifieke diplomavereisten.

Hoe solliciteren?

Nog vragen of meer info nodig? Contacteer Erik Vanwoensel, algemeen directeur via 016 46 89 11

Stuur je motivatiebrief en CV naar jobs@ademvzw.be

We nodigen je uit voor een selectiegesprek als we geprikkeld zijn door jouw CV en motivatiebrief.

 

Over Adem

Adem vzw is in Oost-Brabant actief aan de slag met kinderen, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen met gedrags- en emotionele problemen, een licht, matig tot ernstig verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met andere problematieken (motorische, psychiatrische,...). We gaan graag met hen en hun netwerk op zoek naar de meest geschikte ondersteuning: wonen, korte zorg, ondersteuning aan huis of dagondersteuning. In sommige gevallen bieden we ook een antwoord in een acute, tijdelijke situatie.
Overzicht