psycholoog/orthopedagoog

psycholoog/orthopedagoog
psycholoog/orthopedagoog

Jij bent...

 • vertrouwd in het werken met volwassenen met een verstandelijke beperking?
 • iemand die mensen aanspreekt op hun krachten en mogelijkheden?
 • gericht op samenwerking?
 • out-of-the-boxdenker?
 • steeds op zoek naar vernieuwing?
 • sterk in communicatie en verslaggeving?

Wat houdt het in?

Als psycholoog/orthopedagoog maak je deel uit van een multidisciplinair team en heb je verschillende taken:
 • trajecten voor cliënten en hun netwerk uitzetten, opvolgen en begeleiden in nauwe samenwerking met de begeleidende teams en het multidisciplinair team;
 • bijdragen aan de ontwikkeling en de implementatie van het zorgbeleid in de organisatie;
 • teams ondersteunen en zorgen voor verbinding tussen teamleden onderling en tussen team en de organisatie;
 • actief deelnemen aan samenwerkingsverbanden met diensten en hulpverleningsorganisaties;
 • meewerken binnen het permanentiesysteem van de voorziening.

Aanbod

We bieden een vervangingscontract van 60% (vervanging zwangerschap) vanaf 20 oktober.
 • verloning volgens het wettelijk barema van de sector (PC 319.01)
 • fietsvergoeding, voor woonwerkverkeer en dienstverplaatsingen
 • voor dienstverplaatsingen: gebruik van de bedrijfswagens
 • arbeidsduurverminderingsdagen volgens leeftijd
 • dertiende maand
 • opleiding en vormingskansen
 • personeelskorting bij meerdere handelszaken via Samenaankoop.

Praktische vereisten

 • een masterdiploma in de (ortho)pedagogische wetenschappen of klinische psychologie
 • een rijbewijs B
 • bereid om mee in te stappen in het permanentiesysteem van de voorziening

Hoe solliciteren?

Nog vragen of meer info nodig? Contacteer Veerle Samyn via 016 46 89 11 of veerle.samyn@ademvzw.be

Overtuigd? Stuur je motivatiebrief en CV voor 30 september naar jobs@ademvzw.be

We nodigen je uit voor een selectiegesprek als we geprikkeld zijn door jouw CV en motivatiebrief.

Over Adem

Adem vzw is in Oost-Brabant actief aan de slag met kinderen, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen met gedrags- en emotionele problemen, een licht, matig tot ernstig verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met andere problematieken (motorische, psychiatrische,...). We gaan graag met hen en hun netwerk op zoek naar de meest geschikte ondersteuning: wonen, korte zorg, ondersteuning aan huis of dagondersteuning. In sommige gevallen bieden we ook een antwoord in een acute, tijdelijke situatie.
Overzicht