leefgroepbegeleider ‘De Baker’

leefgroepbegeleider ‘De Baker’
leefgroepbegeleider 'De Baker'

Jij bent...

 • bereid om outreachend te werken naar andere teams en hierin te groeien en bij te leren. Outreachend werken kan onder verschillende vormen:
  • Consultfunctie bij mogelijke vragen naar de Baker
  • Brug maken met de leefgroep van herkomst tijdens voortrajecten, tijdens de opname in de Baker en tijdens natrajecten
  • Aansluiten op de teamvergadering van de leefgroep van herkomst om samen te kijken naar evolutie en perspectief van de jongere.
 • gemotiveerd om blijvend te zoeken en te investeren in vastgelopen trajecten van jongeren met een complexe problematiek.
 • een collega die blijvend kansen geeft en verwachtingen afstemt op het functioneren van de jongere.
 • gewoon om kritisch naar jezelf te durven en kunnen kijken en daarover open en transparant te communiceren in team en staat open voor intervisie.

Wat houdt het in?

De Baker is een leefgroep waar kinderen en jongeren (3-21 jaar) met een GES-problematiek al dan niet in combinatie met een (licht-)verstandelijke beperking verblijven die gebaat zijn met een doelgericht en individueel kortdurend traject.

Aanbod

We bieden een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • verloning volgens het wettelijk barema van de sector (PC 319.01)
 • fietsvergoeding, voor woonwerkverkeer en dienstverplaatsingen
 • voor dienstverplaatsingen: gebruik van de bedrijfswagens
 • arbeidsduurverminderingsdagen volgens leeftijd
 • dertiende maand
 • een werkomgeving die inzet op warmte en verbinding, zowel naar onze doelgroep als naar onze medewerkers
 • opvolging en begeleiding door een meter/peter en je leidinggevende
 • leiding van een leidinggevende die mee richting geeft aan je job
 • opleiding en vormingskansen
 • personeelskorting bij meerdere handelszaken via Samenaankoop.

Praktische vereisten

 • Heb je een graduaats- of bachelordiploma in een pedagogische richting?
 • Heb je een rijbewijs B?
 • Ben je bereid om in je uurrooster naast avonden en nachten ook 1 dagdeel te werken?

Hoe solliciteren?

Bezorg ons je motivatiemail en CV via jobs@ademvzw.be

Heb je nog vragen? Contacteer jirka.deschepper@ademvzw.be of bel 016 46 89 11

Over Adem

Adem vzw is in Oost-Brabant actief aan de slag met kinderen, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen met gedrags- en emotionele problemen, een licht, matig tot ernstig verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met andere problematieken (motorische, psychiatrische,...). We gaan graag met hen en hun netwerk op zoek naar de meest geschikte ondersteuning: wonen, korte zorg, ondersteuning aan huis of dagondersteuning. In sommige gevallen bieden we ook een antwoord in een acute, tijdelijke situatie.
Overzicht