leefgroepbegeleider ‘De Baker’

leefgroepbegeleider ‘De Baker’
leefgroepbegeleider 'De Baker'

Wat houdt het in?

Als leefgroepbegeleider zorg je voor een goede regie van het dagelijks leven in de leefgroep en ga je aan de slag met individuele ondersteuningsbehoeften van minderjarigen. De Baker is een leefgroep waar kinderen en jongeren (3-21 jaar) met een GES-problematiek al dan niet in combinatie met een (licht-)verstandelijke beperking verblijven die gebaat zijn met een doelgericht en individueel kortdurend traject.

Jouw profiel

 • Je hebt een warm hart voor het begeleiden jongeren en hun context.
 • Je kan uitstekend luisteren en communiceren op verbindende wijze.
 • Je bent sterk in organiseren en onverwachte situaties pak je creatief aan.
 • Je neemt initiatief, durft vragen te stellen en kan goed samenwerken.
 • Je bewaart de nodige rust, zelfs in stressvolle momenten.
 • Conflicten schrikken je niet af en je weet ze om te buigen naar leermomenten voor de jongere en voor jezelf.
 • Je bent flexibel wat betreft je werkuren (dag/avond/nacht/weekend).
 • Je bent positief ingesteld, gelooft in groei en leert graag met en van collega’s. Je wil blijvend zoeken en investeren in vastgelopen trajecten van jongeren met een complexe problematiek.
 • Je bent bereid om outreachend te werken naar andere teams en hierin te groeien en bij te leren. Outreachend werken kan onder verschillende vormen:
  • Consultfunctie bij mogelijke vragen naar de Baker
  • Brug maken met de leefgroep van herkomst tijdens voortrajecten, tijdens de opname in de Baker en tijdens natrajecten
  • Aansluiten op de teamvergadering van de leefgroep van herkomst om samen te kijken naar evolutie en perspectief van de jongere.
 • Je hebt (bij voorkeur) een diploma in een sociaal-pedagogische richting (graduaat of bachelor) of gelijkaardige ervaring.
 • Je beschikt over een rijbewijs B.

Jouw taken

 • Als begeleider bouw je mee aan een positief leefklimaat, vanuit onze waarden en pedagogische kaders.
 • Je zorgt mee voor de dagelijkse organisatie van de leefgroep.
 • Je biedt zorg op maat van elk kind, zowel op praktisch vlak als op vlak van welbevinden.
 • Je bewaart een goed evenwicht tussen ruimte om te experimenteren en een structurerend kader.
 • Je bent aandachtsbegeleider voor een (of enkele) kinderen of jongeren.
 • Je werkt vanuit een gezinsgerichte visie en houdt de familiale context op de voorgrond.
 • Je verzorgt administratie van cliëntgegevens.
 • Je werkt samen met collega begeleiders, huishouder en een omkaderend team.
 • Je neemt actief deel aan teamvergaderingen en overlegmomenten.
 • Je stapt in in onze permanentieregeling.
 • Naast avonden en nachten werk je ook 1 dagdeel.

Ons aanbod

We bieden een contract van 65% van onbepaalde duur.
 • verloning volgens het wettelijk barema van de sector (PC 319.01)
 • fietsvergoeding, voor woonwerkverkeer en dienstverplaatsingen
 • voor dienstverplaatsingen: gebruik van de bedrijfswagens
 • arbeidsduurverminderingsdagen volgens leeftijd
 • dertiende maand
 • een werkomgeving die inzet op warmte en verbinding, zowel naar onze doelgroep als naar onze medewerkers
 • opvolging en begeleiding door een meter/peter en je leidinggevende
 • leiding van een leidinggevende die mee richting geeft aan je job
 • opleiding en vormingskansen
 • personeelskorting bij meerdere handelszaken via Samenaankoop.

Geprikkeld?

Bezorg ons je motivatiemail en CV via jobs@ademvzw.be

Heb je nog vragen? Contacteer jirka.deschepper@ademvzw.be of bel 016 46 89 11

Over Adem

We maken samen warme plekken waar mensen met een bijzondere ondersteuningsvraag leven, wonen, groeien, werken, spelen en ontspannen. Adem vzw is actief in Oost-Brabant.
Overzicht